БІЗ ТУРАЛЫ


EURO CERTIFICA LLC – білікті аудиторлар мен әр түрлі елдерден тренерлердің білімі мен тәжірибесін біріктіретін тез дамитын аудиторлық және оқытушы компания.

Компания аудиттің әр түрлі түрлерін (ішкі аудит, екінші жақ аудиті, үшінші жақ аудиті) және басқару жүйелерінің сертификациясына мамандырылған. Негізгі назарға ISO –ның келесі стандарттары алынады: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 20000, ISO 22301, ISO 50001, OHSAS 18001, Global GAP және басқалар. Компания мамандырылған аудиттерді өткізуге мамандырылған: АТ-қауіпсіздік аудиті, PCI DDS және т.б. аудиттері.  

EURO CERTIFICA LLC ISO стандарттары облысындағы, сонымен қатар персонал сертификациясы облысында оқытылуды ұсынады.

EURO CERTIFICA LLC персоналды және басқару жүйелерін сертификациялау үшін халықаралық сертификациялаушы ұйымы - EUROCERT European Inspection and Certification Company компаниясының оперативті кеңсесі және ресми өкілі болып табылады.

Миссиямыз: EURO CERTIFICA LLC клиенттерге өз әрекетіне қатысты сенімділікті сақтап, жоғарылатуға мүмкіндік беретін аудит, сертификация және оқытылу бойынша кәсіптік қызметтерді ұсынады. 

Құндылықтар: Кәсіпқойлық, дәйектілік, сенім.

Ұранымыз: Сіздің бизнесіңізге сенімділік әкелеміз.