МАМАНДЫРЫЛҒАН АУДИТТЕР


Сертификациялық қызметтерге қосымша ретінде EURO CERTIFICA LLC мамандырылған аудиттердің кең спектрін ұсынады. Біздің аудиторлық қызмет ISO басқару жүйелері бойынша ең танымал стандарттарға, соның ішінде  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 50001, OHSAS 18001, Global GAP және басқаларына бағытталған.

Біз аудиттің келесі түрлерін жүзеге асырамыз:

  • Бірінші жақ аудиттері – тексеретін ұйыммен тапсырыс берілген аудиттер (ішкі аудиттер);
  • Екінші жақ аудиттері – екінші жақпен тапсырыс берілген аудиттер (клиенттер, ықтимал клиенттер, билік органдары және т.б.);
  • Үшінші жақ аудиттері – тәуелсіз ұйыммен өткізілетін аудит.

Аудиттерде әр түрлі мақсаттар болуы мүмкін (диагностикалық тексерістер, сәйкестік тексерістері, тиімділік аудиттері және т.б.).

EURO CERTIFICA LLC сонымен қатар физикалық қауіпсіздік аудитін және АТ қауіпсіздік аудитін ұсынады (басқа тарауда қарастырылады).

Физикалық қауіпсіздік тексерістері тексерілетін алаңның қауіпсіздік деңгейін тексеруге бағытталған. Аудиторлар қауіпсіздікті басқарудың механизмдер кемелдігінің бар болуын тексеріп, бағалайды. 

Өз аудиторларының бай тәжірибелік өтіліне негізделе отыра, EURO SERTIFICA LLC аудиттің жоғары кәсіптік деңгейіне кепілдік береді.